Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


04.03.2010

Постанова № 7 2 - ДО

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Донецьке ТУ


ПОСТАНОВА № 7 2 - ДО

м.Донецьк

2010-03-04

Я, уповноважена особа Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі-Комісія) – начальник Донецького теруправління Комісії – Ретинський Юрій Дмитрович, на підставі акту про правопорушення на ринку цінних паперів № 72-ДО від 25.02.10р. у відношенні ВАТ \"Авторадіатор\"» (місцезнаходження: 87515, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Артема, 43, код за ЄДРПОУ 00232093)

ВСТАНОВИВ:

Згідно доповнень до річного звіту за 2008 рік (вх. № 0037 від 11.01.2010 року) Товариством протягом 2008 року був отриманий кредит на суму,що перевищує 25 відсотків активів емітента, але відповідна особлива інформація товариством не була надана до Комісії в установлені законодавством строки, чим порушені вимоги ст. 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-ІV від 23.02.06 та гл.3 розділу ІІ “Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням Комісії від 19.12.06. №1591 (далі – Положення), а саме те що особлива інформація подається до Комісії протягом десяти робочих днів з дати вчинення дії. Вказана інформація була надана лише 22.02.2010 року (вх. № 0525) Згідно з абз. 1, п. 7, ч. 1, ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку накладає на юридичних осіб штраф за неподання, подання не в повному обсязі інформації та/або подання недостовірної інформації до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів – у розмірі до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Враховуючи вищевикладене, на підставі п. 14 ст. 8 , ст.ст. 9, 11, 12 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні та п. 5 розділу II, п.п. 1, 4 розділу VII Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.07. № 2272,

ПОСТАНОВИВ:

1. За неподання інформації до ДКЦПФР відповідно до ВАТ \"Авторадіатор\"» застосувати фінансову санкцію у вигляді штрафу в розмірі 170 (сто сімдесят) гривень, який має бути сплачений до Державного бюджету України протягом 15 днів з моменту отримання цієї постанови шляхом перерахування коштів УДК в м. Донецьку на р/р 31110106700004, ЄДРПОУ 34686537, банк – ГУДКУ в Донецькій області, МФО 834016, код платежу – 21081100. 2. Копію розрахункового документу, що підтверджуватиме виконання цієї постанови, направити в Донецьке теруправління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (адреса: 83003, м. Донецьк, а/с 5420). 3. Копію цієї постанови направити протягом трьох робочих днів особі, до якої застосована санкція. Дану постанову може бути оскаржено до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом 10 днів з дати винесення цієї постанови або суду у встановленому законодавством порядку. У разі несплати у вищезазначений термін штраф буде стягнутий в судовому порядку. Уповноважена особа Комісії Ю.Д. Ретинський