Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


14.01.2009

Постанова № 1 0 8 4 - ДО

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Донецьке ТУ


ПОСТАНОВА № 1 0 8 4 - ДО

м.Донецьк

2009-01-14

Я, уповноважена особа Комісії – начальник Донецького територіального управління Комісії – Ретинський Юрій Дмитрович, на підставі акту про правопорушення на ринку цінних паперів № 1084-ДО від 26.12.08. у відношенні ВАТ "Авторадіатор"» (місцезнаходження: 87515, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Артема, 43, код за ЄДРПОУ 00232093

ВСТАНОВИВ:

Під час перевірки документів, наданих ВАТ «Авторадіатор» встановлено, що Товариством порушені вимоги ст. 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-ІV від 23.02.06 та «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» № 1591 від 19.12.06 («Положення)», а саме: - несвоєчасно оприлюднена (22.12.08) в загальнодоступній інформаційній базі – стрічці новин та несвоєчасно надрукована в офіційному виданні (24.12.08) інформація про зміну складу посадових осіб емітента (вх. № 6366 від 09.12.08) від 01.12.08 та від 03.12.08 згідно наданих Товариством документів (вх. № 8023 від 08.01.09). Також згідно доповідної записки від 15.12.08 встановлено, що товариством порушено вимоги ст. 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-ІV від 23.02.06 та «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» № 1591 від 19.12.06 («Положення)», а саме: - товариство протягом 2007 року отримувало кредит на суму що перевищує 25 % активів емітента, але особлива інформація на фондовому ринку не була розкрита та не надавалась до теруправління. Факт вчинення зазначеного правопорушення та вини юридичної особи повністю підтверджується: • актом про правопорушення на ринку цінних паперів № 1084-ДО від 26.12.08. Обставин, що пом’якшують відповідальність юридичної особи: не встановлено. Обставин, що обтяжують відповідальність юридичної особи: не встановлено. Згідно зі ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку накладає на юридичних осіб штраф за ненадання, несвоєчасне надання або надання завідомо недостовірної інформації – у розмірі до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Враховуючи вищевикладене, на підставі п. 14 ст. 8 , ст.ст. 9, 11, 12 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні та п. 5 розділу II, п.п. 1, 4 розділу VII, п. 1.3 розділу XVII Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.07. № 2272,

ПОСТАНОВИВ:

1. За ненадання інформації до теруправління до ВАТ "Авторадіатор санкцію у вигляді накладення штрафу в розмірі 850 (вісімсот п’ятдесят) гривень, який має бути сплачений до Державного бюджету України протягом 15 днів з моменту отримання цієї постанови шляхом перерахування коштів УДК в м. Донецьку на р/р 31110106700004, ЄДРПОУ 34686537, банк – ГУДКУ в Донецькій області, МФО 834016, код платежу – 21081100. 2. Копію розрахункового документу, що підтверджуватиме виконання цієї постанови, направити в Донецьке теруправління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (адреса: 83003, м. Донецьк, а/с 5420). 3. Копію цієї постанови направити протягом трьох робочих днів особі, до якої застосована санкція. 4. Надати обов’язкове для виконання розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери. Дану постанову може бути оскаржено до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом 10 днів з дати винесення цієї постанови або суду у встановленому законодавством порядку. У разі несплати у вищезазначений термін штраф буде стягнутий в судовому порядку.