Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 00232093
Тип інформації Зміни в персональному складі службових осіб емітента
Дата виникнення 25/04/2003
Дата публікації 25/04/2003
Найменування емітента* ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОРАДIАТОР"
Юридична адреса* 87515, м. Марiуполь, вул. Артема, 43
Керівник* Ахобадзе Вiктор Гiвич - Директор
Контактна особа* Цветкова Ольга Леонтiвна - Начальник вiддiлу кадрiв, заводоуправлiння. Тел: (0629) 52-89-30, 52-89-31
E-mail* onradi@mariupol.dn.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента Дата прийняття рішення Зміни («1» - призначено; «0» - звільнено) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) Інформація.
00232093 25/04/2003 0 Голова Правлiння Ахобадзе Вiктор Гiвич 20.393 У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не iснує.
На зборах 25.04.03 був затверджен Статут у новiй редакцiї - Правлiння змiнено виконавчим органом в особi директора пiдприємства.
00232093 25/04/2003 0 Член Правлiння Старущенко Павло Григорович 0.079 У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не iснує.
На зборах 25.04.03 був затверджен Статут у новiй редакцiї - Правлiння змiнено виконавчим органом в особi директора пiдприємства.
00232093 25/04/2003 0 Член Правлiння Бекєтов Вiталiй Федорович 0.108 У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не iснує.
На зборах 25.04.03 був затверджен Статут у новiй редакцiї - Правлiння змiнено виконавчим органом в особi директора пiдприємства.
00232093 25/04/2003 0 Член Правлiння Довгалюк Катерина Степанiвна 0.108 У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не iснує.
На зборах 25.04.03 був затверджен Статут у новiй редакцiї - Правлiння змiнено виконавчим органом в особi директора пiдприємства.
00232093 25/04/2003 0 Член Правлiння Кiктєва Iрина Василiвна 0.306 У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не iснує.
На зборах 25.04.03 був затверджен Статут у новiй редакцiї - Правлiння змiнено виконавчим органом в особi директора пiдприємства.
00232093 25/04/2003 1 Директор Ахобадзе Вiктор Гiвич 20.393 У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не iснує.
На зборах 25.04.03 був затверджен Статут у новiй редакцiї - Правлiння змiнено виконавчим органом в особi директора пiдприємства.