Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 00232093
Тип інформації Прийняття рішення про емісію цінних паперів, що перевищує 50% статутного капіталу або суми основних
Дата виникнення 25/12/2006
Дата публікації 25/12/2006
Найменування емітента* Вiдкрите акцiонерне товариство "Авторадiатор"
Юридична адреса* 87515, Україна, м. Марiуполь Донецької обл., вул. Артема, 43
Керівник* Гребенюк Валерiй Борисович - Директор
Контактна особа* Цвєткова Ольга Леонтiївна - Начальник ВК, заводоуправлiння. Тел: (0629) 52-89-30
E-mail* onradi@mariupo.dn.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Дата прийняття рішення про емісію цінних паперів Вид цінних паперів Обсяг випуску (тис. грн.) Форма випуску Умови випуску та обігу Обсяг випуску від статутного капіталу (%) Обсяг випуску від суми вартості основних та оборотних коштів на початок звітного року (%) Примітки
25/12/2006 11 4353190 1 Збiльшення статутного капiталу здiйснюється з метою залучення додаткових фiнансових коштiв для модернiзацiї та розширення виробництва, придбання нового обладнання. Збiльшення статутного капiталу здiйснюється шляхом випуску додаткової кiлькостi акцiй iсную 624.73 91.38 При додатковому випуску акцiй номiнальна вартiсть акцiй не змiнюється i становить 0,25грн.