Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
Дата здійснення дії: 03.07.2007
Дата публікації 03.07.2007 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Авторадіатор"
Юридична адреса* вул. Артема, 43, м. Маріуполь, обл. Донецька, 87515
Керівник* Гребенюк Валерій Борисович - директор. Тел: 0629528930
E-mail* onradi@mariupol.dn.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Затверджено наступні результати розміщення акцій ВАТ "Авторадіатор":
1. Кількість акцій, які розміщені: 17412767 (сімнадцять мільйонів чотириста дванадцять тисяч сімсот шістдесят сім) штук простих іменних акцій.
2. Номінальна вартість однієї акції 0,25 грн.
3. Загальна номінальна вартість акцій, які розміщені - 4353191,75 (чотири мільйони триста п'ятдесят три тисячі сто дев'яносто одна гривня 75 копійок).

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
директор Гребенюк Валерій Борисович