Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 17.05.2010
Дата публікації 17.05.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Авторадіатор"
Юридична адреса* вул. Артема, 43, м. Маріуполь, обл. Донецька, 87515
Керівник* Прохоров Павло Валерійович - директор. Тел: 0629528930
E-mail* onradi@hitline.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
На засіданні Наглядової ради ВАТ "Авторадіатор" 17.05.2010р обрано Головою Наглядової ради - відкрите акціонерне товариство "Кам'янець-Подільськавтоагрегат"

Посадовi особи до вiдповiдальностi у галузi фiнансiв та пiдприємницької дiяльностi не пiдлягали.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
директор Прохоров Павло Валерійович