Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 22.04.2010
Дата публікації 23.04.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Авторадіатор"
Юридична адреса* вул. Артема, 43, м. Маріуполь, обл. Донецька, 87515
Керівник* Прохоров Павло Валерійович - директор. Тел: 0629528930
E-mail* onradi@hitline.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Відомості про зміну складу посадових осіб
ВАТ «АВТОРАДІАТОР»
Дата
Прийняття
Рішення Зміни
(призначено,
звільнено) Посада П.І.Б. Паспортні данні Володіє часткою в статутному капіталі
22.04.2010 звільнено Голова
Наглядової
ради ВАТ «Херсонський
завод карданних валів» немає 9,7523
22.04.2010 звільнено Член Наглядової
ради
ХК «АвтоКрАЗ» немає 9,747
22.04.2010 звільнено Член
Наглядової
ради ВАТ «Зовні-
шньоторго
вельна
фірма КрАЗ» немає 9,7471
22.04.2010 звільнено Голова
Ревізійної
комісії
ВАТ « Токмацький
Ковальсько-
Штампувальний завод» немає 9,893
22.04.2010 звільнено Член Ревізійної
комісії

ВАТ «Сімферо-польський
Завод
Авто рулів» немає 9,3489
22.04.2010 звільнено Член Ревізійної
комісії

ТОВ «Торговий
Дім заводу
Прогрес» немає 8,7624
22.04.2010 призначено Член
Наглядової
ради ВАТ « Токмацький
Ковальсько-
Штампувальний завод» немає 9,893
22.04.2010 призначено Член
Наглядової
Ради ВАТ « Кам’янець –Подільськавто агрегат» немає 9,599
22.04.2010 призначено Член
Наглядової
Ради Бурлачкина
Ольга
Валентинівна СО № 151516
Ватутинським
РВ МУ УМВС України в м.
Київі 0,000049
22.04.2010 призначено Голова
Ревізійної
комісії
ВАТ «Сімферо-польський
Завод
Авто рулів» немає 9,3489
22.04.2010 призначено Член Ревізійної
комісії

ВАТ «Херсонський
завод карданних валів» немає 9,7523
22.04.2010 призначено Член Ревізійної
комісії

ТОВ «Торговий
Дім заводу
Прогрес» немає 8,7624Загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Авторадiатор" ,якi вiдбувалися з 13.04.20010р по 22.04.2010р , звiльнено весь склад Наглядової ради:
ВАТ " Херсонський завод карданних валiв"
ВАТ "Зовнiшньо торговельна фiрма "КрАЗ"
ВАТ "Холдiнгова компанiя "АвтоКрАЗ"

Обрано наступний склад Наглядової ради
ВАТ "Токмацький ковальсько-штампувальний завод"
ВАТ "Кам'янець-Подiльськавтоагрегат"
Бурлачкiна Ольга Валентинiвна

Звiльнено весь склад Ревiзiйної комiсiї:
ВАТ "Токмацький ковальсько - штампуваьний завод"
ВАТ " Сiмферопольський завод авторулiв"
ТОВ "Торговий дiм заводу "Прогрес"

Обрано Ревiзiйну комiсiю у складi:
Голова - ВАТ " Сiмферопольський завод авторулiв"
Член - ВАТ "Херсонський завод карданих валiв"
Член - ТОВ "Торговий дiм заводу "Прогрес"

Посадовi особи до вiдповiдальностi у галузi фiнансiв та пiдприємницької дiяльностi не пiдлягали.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
директор Прохоров Павло Валерійович