Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 22.04.2010
Дата публікації 23.04.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Авторадіатор"
Юридична адреса* вул. Артема, 43, м. Маріуполь, обл. Донецька, 87515
Керівник* Прохоров Павло Валерійович - директор. Тел: 0629528930
E-mail* onradi@hitline.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Авторадiатор" ,якi вiдбувалися з 13.04.20010р по 22.04.2010р , звiльнено весь склад Наглядової ради:
ВАТ " Херсонський завод карданних валiв"
ВАТ "Зовнiшньо торговельна фiрма "КрАЗ"
ВАТ "Холдiнгова компанiя "АвтоКрАЗ"

Обрано наступний склад Наглядової ради
ВАТ "Токмацький ковальсько-штампувальний завод"
ВАТ "Кам'янець-Подiльськавтоагрегат"
Бурлачкiна Ольга Валентинiвна

Посадовi особи до вiдповiдальностi у галузi фiнансiв та пiдприємницької дiяльностi не пiдлягали.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
директор Прохоров Павло Валерійович