Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
Дата здійснення дії: 07.03.2008
Дата публікації 05.02.2010 09:10:02
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Авторадіатор"
Юридична адреса* вул. Артема, 43, м. Маріуполь, обл. Донецька, 87515
Керівник* Прохоров Павло Валерійович - директор. Тел: 0629528930
E-mail* onradi@hitline.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
07.03.2008р Банком Фінанси та Кредит надано кредит в розмірі120,00 тис грн
Кредитний договір про надання емітенту мультивалютної кредитної лінії підписаний 15.12.2005р № 632м-01-06 на суму 500,00 тис доларів США з терміном фінансування до 15.12.2010р.Кредит погашується періодичними платежами згідно до затвердженого графіку. В забеспечення зобов'язань за кредитним договором емітент надає банку в заставу товар в обороті, обладнання та передає в іпотеку нерухоме майно

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
директор Прохоров Павло Валерійович