Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
Дата здійснення дії: 25.04.2007
Дата публікації 07.08.2009 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Авторадіатор"
Юридична адреса* вул. Артема, 43, м. Маріуполь, обл. Донецька, 87515
Керівник* Прохоров Павло Валерійович - директор. Тел: 0629528930
E-mail* onradi@hitline.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Кредитний договір про надання емітенту мультивалютної кредитної лінії підписаний 15.12.2005р Найменування кредитора – Банк Фінанси та Кредит. Вид кредиту – фінансовий. Загальна сума фінансування кредитної лінії складає 500,00 тис доларів США з терміном фінансування до 15.09.2010р.Процентна ставка плаваюча. Кредитний договір укладено на термін до 15.09.2010р. Кредит погашається періодичними платежами згідно до затвердженого графіку. В забезпечення зобов’язань за кредитним договором емітент надає банку в заставу товар в обороті, обладнання та передає в іпотеку нерухоме майно.
Вартість активів на початок звітного року становить 13 473,4 тис грн
25.04.2007р. одержано частину кредиту180,00 тис грн ,що становить
1,3 %від вартості чистих активів.
Отримані за кредитним договором кошти використовуються для закупки сировини та матеріалів для виготовлення радіаторів

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
директор Прохоров Павло Валерійович