Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 24.03.2009
Дата публікації 15.04.2009 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Авторадіатор"
Юридична адреса* вул. Артема, 43, м. Маріуполь, обл. Донецька, 87515
Керівник* Прохоров Павло Валерійович - директор. Тел: 0629528930
E-mail* onradi@hitline.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Коригування інформації, надної 25.03.2009.
Загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Авторадiатор" 24.03.2009р. прийнято рiшення :
Звiльнити з посади
Голову Наглядової Ради - ВАТ"Холдiнгова компанiя "АвтоКрАЗ"
членiв Наглядової Ради -
ВАТ"Полтавський автоагрегатний завод"
ВАТ "Херсонський завод карданих валiв"
ВАТ" Зовнiшньо торговельна фiрма "КрАЗ"
ВАТ"Кам'янець -ПодiльськАвтоагрегат"

Склад Наглядової Ради зазначити у кiлькiстi - 3 осiб

Член Наглядової Ради - ВАТ"Холдiнгова компанiя "АвтоКрАЗ"
Член Наглядової Ради - ВАТ" Зовнiшньо торговельна фiрма "КрАЗ"
Член Наглядової Ради - ВАТ"Херсонський завод карданих валiв"

Головою Ревiзiйної комiсiї обрано ВАТ"Токмацький ковальсько-штампувальний завод"

Звiльнено директора - Гребенюка В.Б. за власним бажанням. На займанiй посадi перебував з 25.12.2006р.
Часткою в Статутному капiталi не володiє.

Призначено директором - ПрохороваП.В.(1977р. народження.Освiта вища.Закiнчив Приазовський державний
технiчний унiверситет спецiальнiсть- метало рiзальнi системи.Стаж роботи на керiвних посадах 8 рокiв.Попередня
посада заступник директора з комерцiї ВАТ"Авторадiатор") Часткою в Статутному капiталi не володiє.
Призначено на необмежений термiн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначенi особи немають.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
директор Прохоров Павло Валерійович