Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 13.04.2009
Дата публікації 14.04.2009 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Авторадіатор"
Юридична адреса* вул. Артема, 43, м. Маріуполь, обл. Донецька, 87515
Керівник* Прохоров Павло Валерійович - директор. Тел: 0629528930
E-mail* onradi@hitline.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Протоколом № 1 засідання Наглядової ради ВАТ "Авторадіатор" від 13 квітня 2009р Головою Наглядової ради обрано члена Наглядової ради ВАТ "Херсонський завод карданних валів". Секретарем Наглядової ради обрано члена Наглядової ради ВАТ Холдінгова компанія "АвтоКрАЗ".
До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених законом та Статутом Товариства,а також переданих для вирішення Наглядовою радою Загальними зборами, а саме:
- визначення основних напрямків діяльності Товариста,ухвалення стратегії Товариства,затвердження річного бюджету,бізнес - планів та здійснення контролю за їх реалізацією;
- забеспечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
- розгляд та затвердження квартальних звітів та інше.
У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не існує.Винагороди не отримувалося.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
директор Прохоров Павло Валерійович