Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 24.03.2009
Дата публікації 25.03.2009 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Авторадіатор"
Юридична адреса* вул. Артема, 43, м. Маріуполь, обл. Донецька, 87515
Керівник* Гребенюк Валерій Борисович - директор. Тел: 0629528930
E-mail* onradi@mariupol.dn.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Авторадiатор" 24.03.2009р. прийнято рiшення :
Звiльнити з посади членiв Наглядової Ради - ВАТ "Полтавський автоагрегатний завод", ВАТ "Херсонський завод карданих валiв"
Склад Наглядової Ради зазначити у кiлькiстi - 3 осiб
Голова Наглядової Ради - ВАТ "Холдiнгова компанiя "АвтоКрАЗ"
Член Наглядової Ради - ВАТ " Зовнiшньо торгiвельна фiрма "КрАЗ"
Член Наглядової Ради - ВАТ "Кам'янець -ПодiльськАвтоагрегат"
Головою Ревiзiйної комiсiї обрано ВАТ "Токмацький ковальсько-штампувальний завод"
Звiльнено директора - Гребенюка В.Б. за власним бажанням. На займанiй посадi перебував з 25.12.2006р.
Призначено директором - ПрохороваП.В. (1977р. народження. Освiта вища. Закiнчив Приазовський державний
технiчний унiверситет спецiальнiсть- металорiзальнi системи. Стаж роботи на керiвних посадах - 8 рокiв. Попередня
посада заступник директора з комерцiї ВАТ "Авторадiатор")
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначенi особи не мають.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
директор Гребенюк Валерій Борисович