Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Спростування
Дата здійснення дії: 22.03.2017
Дата публікації 17.03.2017 12:46:34
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Авторадіатор"
Юридична адреса* 87515, Україна, Донецька обл.,м. Маріуполь, вул.А. Куїнджі, буд.43
Керівник* Прохоров Павло Валерійович - Директор. Тел: (0629) 34-43-66
E-mail* onradi@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Публічне акціонерне товариство «Авторадіатор», код ЄДРПОУ 00232093 місце знаходження: 87515, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. А.Куїнджі,43, повідомляє про спростування недостовірної інформації , розкритої у повідомленні про проведення річних загальних зборів акціонерів, яке було розміщено 16.02.2017р. в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, у зв’язку з виявленою технічною помилкою:
- дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах вказана невірно. Замість «18 березня 2017 року» слід вказати дату «16 березня 2017 року»
- газета с повідомленням про проведення загальних зборів вказана невірно. Замість «Бюлетень Цінні папери України» слід вказати: повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 15 лютого 2017року №31 у газеті «ВІДОМОСТІ Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
- дата проведення загальних зборів вказана невірно.Замість «16.02.2017року» слід вказати
дату «22.03.2017року»
Виправлене повідомлення про проведення загальних зборів розміщується 17.03.2017р. одночасно із спростуванням оприлюдненої недостовірної інформації у газеті «ВІДОМОСТІ Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №52 від 17.03.2017року

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Прохоров Павло Валерійович