Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 28.03.2013
Дата публікації 29.03.2013 10:20:22
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Авторадіатор"
Юридична адреса* вул. Артема, 43, м. Маріуполь, обл. Донецька, 87515
Керівник* Прохоров Павло Валерійович - директор. Тел: 0629528930
E-mail* onradi@hitline.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
3 На засіданні Ревізійної комісії ПАТ «Авторадіатор» 28 березня 2013 року – протокол від 28 березня 2013р № 1 прийнято рішення:

Обрати Головою Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Авторадіатор» - Цвєткову Ольгу Леонтіївну

Цвєткова Ольга Леонтіївна
Рік народження – 1957
Освіта - вища. Закiнчила Марiупольский металургiчний інститут.
За фахом інженер- механік.
Стаж роботи 32 роки.
Стаж керiвної роботи 21 рокiв
Займає посаду: : начальник бюро кадрiв ПАТ Авторадiатор
Попереднє мiсце роботи: ПАТ "Авторадiатор" фахiвець по кадрам
Перебувала на посаді 1 рік
Часткою в статутному капіталі володіє - 0,0347%
Відсутня непогашена (не знята) судимість. Відсутня заборона обіймати певні посади або займатись певною діяльністю.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
директор Прохоров Павло Валерійович