Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 28.03.2013
Дата публікації 29.03.2013 10:17:21
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Авторадіатор"
Юридична адреса* вул. Артема, 43, м. Маріуполь, обл. Донецька, 87515
Керівник* Прохоров Павло Валерійович - директор. Тел: 0629528930
E-mail* onradi@hitline.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
2

На засіданні Наглядової ради ПАТ «Авторадіатор» 28 березня 2013 року – протокол від 28 березня 2013р № 1 прийнято рішення:

Обрати Головою Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Авторадіатор» - Тюхту Леонтія Ананійовича

Тюхта Леонтій Ананнійович;
Рік народження – 1953
Освіта - вища. Закiнчив Львівський ордена Леніна політехнічний інститут в 1977р За фахом обладнання та технологія зварного виробництва.
Стаж роботи 36 років
Стаж керiвної роботи 36 рокiв
Займає посаду: заступник директора технологічного ПАТ «ТКШЗ» м. Токмак
Попереднє мiсце роботи: ПАТ «ТКШЗ» м. Токмак фахівець з обладнання.
Обрано на 3 роки згідно до Статуту
Часткою в статутному капіталі не володіє.
Відсутня непогашена (не знята) судимість. Відсутня заборона обіймати певні посади або займатись певною діяльністю.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
директор Прохоров Павло Валерійович