Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 16.07.2012
Дата публікації 16.07.2012 11:54:27
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Авторадіатор"
Юридична адреса* вул. Артема, 43, м. Маріуполь, обл. Донецька, 87515
Керівник* Прохоров Павло Валерійович - директор. Тел: 0629528930
E-mail* onradi@hitline.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Текст повідомлення:
1. Звільнено:
Посадова особа - Віткова Ірина Леонідівна головний бухгалтер13.07.2012р ЗВІЛЬНЕНО наказом по підприємству №33-к від 13.07.2012р за власним бажанням згідно до поданої заяви.
Віткова І.Л. 1973 р. народження. Освіта вища – закінчила Донецький державний університет у 1997 р. за фахом економіст. Стаж роботи 17р. Стаж керівної роботи
11 р. Займала попередні посади: бухгалтер держ. ощадбанку, головний бухгалтер
ООО «Механоремонт»,ЧП «Сателіт»
Строк протягом якого посадова особа перебувала на займаній посаді – з 15.12.2008р.
Часткою в статутному капіталі не володіє.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано.

2 Призначено:
Посадова особа – Зінов’єва Наталя Євгенівна 16.07.2012р ПРИЗНАЧЕНА на посаду
головного бухгалтера наказом по підприємству №34-к від 16.07.2012р
Зінов’єва Н.Є. 1969 р. народження. Освіта вища – закінчила Приазовський
державний технічний університет у 2010 р. за фахом спеціаліст з обліку і аудиту.
Стаж роботи 19р. Стаж керівної роботи 6 р.
Займала попередні посади: бухгалтер ООО «Маріупольський мелькомбінат»,
головний бухгалтер: ВАТ «Маріупольський рибоконсервний комбінат»;
ООО Донецький мясокомбін; ЧП «Европласт»,ООО «Декор Люкс Плюс»
Строк на який прийнята посадова особа не зазначено.
Часткою в статутному капіталі не володіє.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
директор Прохоров Павло Валерійович