Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 26.03.2012
Дата публікації 26.03.2012 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Авторадіатор"
Юридична адреса* вул. Артема, 43, м. Маріуполь, обл. Донецька, 87515
Керівник* Прохоров Павло Валерійович - директор. Тел: 0629528930
E-mail* onradi@hitline.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
На засіданні Наглядової ради Відкритого акціонерного товариства «Авторадіатор» 26.03.2012року прийнято рішення:
Переобрати Директором Відкритого акціонерного товариства «Авторадіатор» Прохорова Павла Валерійовича строком на 3 (три) роки.
Частка,якою володіє в статутному капіталі емітента: 0%
Освіта –вища. Стаж керівної роботи 11 років. Попередні посади: директор ООО «Ледовий комплекс»,заступник директора з комерції, з 24.03.2009року директор ВАТ «Авторадіатор»
Згоди на поширення інформації щодо паспортних даних посадовою особою не надано.
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
директор Прохоров Павло Валерійович