Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 26.03.2012
Дата публікації 26.03.2012 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Авторадіатор"
Юридична адреса* вул. Артема, 43, м. Маріуполь, обл. Донецька, 87515
Керівник* Прохоров Павло Валерійович - директор. Тел: 0629528930
E-mail* onradi@hitline.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
На засіданні Ревізійної комісії Відкритого акціонерного товариства «Авторадіатор» 26.03.2012року прийнято рішення:
1. Достроково припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Відкритого акціонерного товариства «Авторадіатор» Шевченка Миколи Павловича у зв’язку із його смертю.
Посадова особа займав посаду: радник генерального директора по розвитку ВАТ
"Токмацький ковальсько-штампувальний завод". Стаж роботи 51рік. Стаж керівної
роботи 31 років.
Частка,якою володів в статутному капіталі емітента: 0%
Строк призначення не зазначено.
Згоди на поширення інформації щодо паспортних даних посадовою особою не
надано.
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає.

2. Обрати Головою Ревізійної комісії Відкритого акціонерного товариства «Авторадіатор» члена Ревізійної комісії- Цвєткову Ольгу Леонтіївну
Посадова особа займав посаду: : начальник бюро кадрів ВАТ Авторадіатор»
Стаж роботи 32 роки. Стаж керівної роботи 21 років.
Володіє часткою в статутному капіталі – 0,0347%
Строк призначення не зазначено.
Згоди на поширення інформації щодо паспортних даних посадовою особою не
надано.
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
директор Прохоров Павло Валерійович