Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 10.05.2011
Дата публікації 11.05.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Авторадіатор"
Юридична адреса* вул. Артема, 43, м. Маріуполь, обл. Донецька, 87515
Керівник* Прохоров Павло Валерійович - директор. Тел: 0629528930
E-mail* onradi@hitline.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

10 травня 2011р на засіданні Наглядової ради ВАТ «Авторадіатор» прийнято рішення:
Обрати Головою Наглядової ради ВАТ «Авторадіатор» члена Наглядової ради –
Шмигаля Олександра Анатолійовича
Шмигаль Олександр Анатолійович
Займає посаду: регiональний директор ЗТФ КрАЗ с 2005р.
Попереднє мiсце роботи: ХК "АвтоКрАЗ" инженер механiк, експерт по
зовнiшньоекономiчному зв'язку, начальник вiддiлу.
Стаж роботи 20 рокiв.
Стаж керiвної роботи 7 рокiв.
Строк призначення не зазначено
Часткою у статутному капiталi ВАТ "Авторадiатор" не володiє
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає


10 травня 2011р на засіданні Ревізійної комісії ВАТ «Авторадіатор» прийнято рішення
Обрати Головою Ревізійної комісії ВАТ «Авторадіатор» члена Ревізійної комісії –
Шевченка Миколу Павловича
Шевченко Микола Павлович
Займає посаду: радник генерального директора з розвитку ВАТ "Токмацький ковальсько-штампувальний завод".
Попереднє мiсце роботи: ЮТЗ м. Миколаїв конструктор, з 1965р ВАТ "Токмацький ковальсько-штампувальний завод"- механік, начальник вiддiлу.
Стаж роботи 51рiк. Стаж керiвної роботи 31 рокiв
Строк призначення не зазначено
Часткою у статутному капiталi ВАТ "Авторадiатор" не володiє
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
директор Прохоров Павло Валерійович