Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 01.10.2010
Дата публікації 01.10.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Авторадіатор"
Юридична адреса* вул. Артема, 43, м. Маріуполь, обл. Донецька, 87515
Керівник* Прохоров Павло Валерійович - директор. Тел: 0629528930
E-mail* onradi@hitline.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
«ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОРАДІАТОР»!

Повідомляємо, що позачергові загальні збори акціонерів ВАТ «Авторадіатор» відбудуться 01 грудня 2010 року.
Реєстрація учасників загальних зборів акціонерів ВАТ «Авторадіатор» з 10.45 до 11.00, початок зборів – об 11.00.
Місце проведення зборів готель «Салют» - конференц –зал:
за адресою: вул.. І. Мазепи, 11б, м. Київ, Україна 01010.
Порядок денний:
1. Про переведення випуску акцій ВАТ «Авторадіатор» з документарної в бездокументарну форму існування (дематеріалізація випуску) та затвердження Рішення про дематеріалізацію.
2. Обрання депозитарію, що буде обслуговувати випуск акцій ВАТ «Авторадіатор».
3. Обрання зберігача, у якого будуть відкриватися рахунки власникам акцій ВАТ «Авторадіатор».
4. Про припинення дії договору на ведення реєстру акціонерів ВАТ «Авторадіатор» з існуючим реєстроутримувачем. Визначення дати припинення ведення реєстру акціонерів.
5. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів ВАТ «Авторадітор» про дематеріалізацію.
6. Про затвердження нової редакції Статуту ВАТ «Авторадіатор», пов’язану з де матеріалізацією випуску акцій Товариства.
Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – додатково документ, що посвідчує право їх участі і голосування на загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного Законодавства.
Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, які стосуються порядку денного, кожного робочого дня з 10.00 до 15.00 за адресою: вул.. Артема, 43 м. Маріуполь, Україна 87515.
Дата складання переліку акціонерів, що мають право приймати участь у загальних зборах, - 01 грудня 2010 р.
Тел. для довідок: (0629) 34-43-66.
Директор ВАТ «Авторадітор» П.В. Прохоров».

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади директор Прохоров Павло Валерійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 01.10.2010
(дата)