Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  26.03.2019 17:42:01
Дата здійснення дії: 26.03.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство " Авторадіатор"
Код за ЄДРПОУ:  00232093
Текст повідомлення: 

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів

Приватного акціонерного товариства "АВТОРАДІАТОР»

 

 Приватне акціонерне товариство "Авторадіатор" (місцезнаходження: 87515, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. А.Куїнджі, буд. 43)

повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів 11 квітня 2019 р.

    Місце проведення Загальних зборів акціонерів: зал № 1 Приватного акціонерного товариства "Авторадіатор" за адресою: 87515, Україна,

Донецька обл., м. Маріуполь, вул. А.Куїнджі, буд. 43.Реєстрація учасників – з 09-00 до 09-45. Початок зборів – о 10-00.

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО із проектами рішення щодо кожного з питань:

1. Обрання лічильної комісії, визначення термінів її повноважень.

Проект рішення:

1. Обрати Лічильну    комісію Загальних     зборів акціонерів       ПрАТ "Авторадіатор" у складі:   Дударєва Людмила Григорівна, Шестаков Сергій Володимирович, Самойлова Любов Миколаївна.

2. Визначити наступний термін дії повноважень лічильної комісії: з моменту обрання лічильної комісії до моменту закриття цих Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Авторадіатор"

 

2. Прийняття рішення про звернення до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство щодо акціонерного товариства в порядку ч. 5 ст. 11 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

     Проект рішення:

1.             Визначити, що  задоволення Вимоги ПАТ  “Банк “Фінанси та Кредит” №083-3-692/19 від 18.02.2019 року, про погашення  заборгованості за Договором про відновлювану кредитну лінію №1296-09 від 10.02.2009 року шляхом реєстрації права власності банку на Єдиний Майновий Комплекс ПрАТ “Авторадіатор”  призведе до неспроможності виконання грошових зобов’язань ПрАТ “Авторадіатор”  перед іншими кредиторами у повному обсязі, тобто існує загроза неплатоспроможності ПрАТ “Авторадіатор”.

2.             Схвалити Рішення Наглядової Ради ПрАТ “Авторадіатор”  (протокол №18 від 27.02.2019 року) про надання згоди Директору товариства Прохорову П.В. на звернення до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство ПрАТ “Авторадіатор” з метою проведення  процедури санації .

3.             Уповноважити Директора товариства Прохорова П.В. на звернення до господарського суду Донецької області із заявою про порушення справи про банкрутство ПрАТ “Авторадіатор” з метою проведення  процедури санації  та підтвердити    його повноваження на підписання  Заяви 

про порушення провадження у справі про банкрутство.

4.             Встановити, що у справі про банкрутство ПрАТ “Авторадітор” інтереси Товариства, як боржника,  можуть представляти та    захищати з обсягом повноважень  встановлених для боржника ГПК України, Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання

 його банкрутом», як Директор товариства Прохоров П.В.  так і представник ПрАТ “Авторадітор” — адвокат, право    обрання якого та укладання договору  з яким надати Директору ПрАТ “Авторадітор” Прохорову П.В.

 

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість акцій ПрАТ "Авторадіатор" – 20 200 000 шт., кількість голосуючих акцій – 15 604 965шт.

Права акціонерів, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, та порядок їх реалізації визначені статтями 36, 38 Закону України "Про акціонерні товариства", статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів на підставі письмової заяви, надісланої поштою або врученої особисто, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства, а саме: м. Маріуполь, вул. А. Куїнджі, буд. 43. (адміністративний корпус) кімната № 12, а в день проведення зборів – у місці їх проведення.

Документи для ознайомлення надаються відповідальною особою в порядку, встановленому статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами  – Директор ПрАТ "Авторадіатор» П.В. Прохоров.

Адреса веб-сайту ПрАТ "Авторадіатор", на якому розміщено інформацію та документи, що підлягають оприлюдненню згідно із Законом України "Про акціонерні товариства": 00232093.smida.gov.ua.

Оскільки позачергові Загальні збори Товариства скликаються в порядку, встановленому п. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», пропозиції акціонерів щодо порядку денного не приймаються.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових  Загальних зборах акціонерів  ПрАТ "Авторадіатор». – станом на 24-00 годину   05 квітня 2019 р.

При реєстрації для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує їх особу (паспорт), а представникам акціонерів - документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та повноваження (оформлену відповідно вимог законодавства довіреність).

Порядок участі та голосування на Загальних зборах представників акціонерів за довіреністю встановлено ст. 39 Закону України "Про акціонерні товариства", статутом та внутрішніми нормативними документами ПрАТ "Авторадіатор».

Телефон для довідок (0629) 34-43-66

Директор               П.В. Прохоров